IDS703-3000 g

ชั่งได้สูงสุด 3000 กรัม (3 กิโลกรัม)

ค่าละเอียด 0.2 กรัม

จานชั่งเป็นสแตนเลส ขนาด 15.3 x 15.3 cm

หน้าจอแสดงผลเป็นตัวเลข LCD สีดำ

Backlight สีเขียว