เครื่องชั่งดิจิตอล IDS703 6000 g

รายละเอียดทั้งหมด

ชั่งได้สูงสุด 6000 กรัม (6 กิโลกรัม)

ค่าละเอียด 0.5 กรัม

จานชั่งเป็นสแตนเลส ขนาด 15.3 x 15.3 cm

หน้าจอแสดงผลเป็นตัวเลข LCD สีดำ

Backlight สีเขียว