เครื่องชั่งดิจิตอล JADEVER JWRN

ชั่งได้สูงสุด 3 , 6 กิโลกรัม

ค่าละเอียด 0.2 , 0.5 กรัม

จานชั่งเป็นสแตนเลสขนาด 294 x 228 มิลลิเมตร

หน้าจอแสดงผลเป็นตัวเลข LED สีแดง (LED Display)

ชั่งได้ 2 หน่วย คือ กิโลกรัม (kg) และ กรัม (g)