IDS703-2000 g

พิกัดน้ำหนัก 2000 กรัม (2 กิโลกรัม) ค่าละเอียด 0.21กรัม

รายละเอียดทั้งหมด

ชั่งได้สูงสุด 2000 กรัม (2 กิโลกรัม)

ค่าละเอียด 0.1 กรัม

จานชั่งเป็นสแตนเลส ขนาด 15.3 x 15.3 cm

หน้าจอแสดงผลเป็นตัวเลข LCD สีดำ