JADEVER JWL-3000

ชั่งน้ำหนักสูงสุด 3000 กรัม อ่านค่าละเอียด 0.2 กรัม

แท่นชั่งรับน้ำหนักขนาด 29.4 x 22.8 cm.

สามารถเลือกหน่วยการใช้งานได้เช่น g,oz,lb,kg เป็นต้น

จอแสดงน้ำหนักเป็นตัวเลขสีดำเรืองแสง เห็นได้ขัดเจนในที่มืด

(LCD Backlight)