AND EKI 6100

ชั่งน้ำหนักสูงสุด 6100 กรัม อ่านละเอียด 0.1 กรัม

จานชั่งรับน้ำหนักขนาด 13 X 17 cm.

สามารถเลือกหน่วยการใช้งานได้ เช่น g , ct , oz , lb , mom เป็นต้น

จอแสดงน้ำหนักเป็นตัวเลขสีดำเรืองแสง เป็นได้ขัดเจนในที่มืด

(LCD Backlight)