เครื่องมือวิทยาศาตร์

เป็นบริษัทนำเข้าและเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือวิเคราะห์ – วิจัยทางวิทยาศาสตร์, อุปกรณ์วิทยาศาสตร์, เครื่องแก้ว และสารเคมี ที่ใช้ในงานวิเคราะห์, วิจัย, ตรวจวัดและทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ ที่มีประสิทธิภาพจากผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ