JADEVER SKY-W-3K

ชั่งน้ำหนักได้สูงสุด 3000 กรัม อ่านค่าละเอียดได้ 0.1 กรัม

จานชั่งเป็นสแตนเลส ขนาด 14.6 x 12.5 cm

หน้าจอแสดงผลเป็นตัวเลข LCD สีดำ BACKLIGHT สีเขียว

ชั่งได้ 11 หน่วย คือ g,ct,lb,oz,dram,grain,ozt,dwt,momme,lae.และ tola

สามารถนับจำนวนชิ้นงานได้ (COUNTING MODE)