JADEVER รุ่น JKH-500

ผลิตภัณฑ์จากประเทศไต้หวัน

เครื่องชั่งยี่ห้อ JADEVER รุ่น JKH-SERIES

ขั่งน้ำหนักสูงสุด 500 กรัม อ่านละเอียด 0.1 กรัม

จานชั่งรับน้ำหนักขนาด 14X14 cm.

สามารถเลือกหน่วยการใช้งานได้ เช่น g,ct,oz

จอแสดงน้ำหนักเป็นตัวเลขสีดำ (LTD)