เครื่องชั่งดิจิตอล AND EK 1200i

ผลิตภัณท์จากประเทศญี่ปุ่น

เครื่องชั่งยี่ห้อ AND รุ่น EKI-1200I

ชั่งน้ำหนักสูงสุด 1200 กรัม อ่านละเอียด 0.1 กรัม

จานขั่งรับน้ำหนักขนาด 13×17 cm

สามารถเลือกหน่วยการใ้ช้งานได้ เช่น g,ct.oz,lb,mom,gn เป็นต้น

จอแสดงน้ำหนักเป็นตัวเลขสีดำเรืองแสง เห็นได้ชัดเจนในที่มืด