เครื่องชั่งดิจิตอล OHAUS R21PE

ชั่งได้สูงสุด 3 , 6 , 15 กิโลกรัม

จานชั่งเป็นสแตนเลสขนาด 300 x 225 มิลลิเมตร

หน้าจอแสดงผลเป็นตัวเลข LED สีแดง (LED Display)

ชั่งได้ 5 หน่วย คือ กิโลกรัม (kg), กรัม (g), ปอนด์ (lb), ออนซ์ (oz) และ อื่นๆ

มีปุ่มหักค่าน้ำหนักภาชนะ (Tare)

มีฟังก์ชันนับจำนวนชิ้นงาน (Counting Mode)

มีฟังก์ชันเทียบเปอร์เซ็นต์ (Percent Mode)