JADEVER รุ่น JWL-6000

ผลิตภัณฑ์จากประเทศไ้ต้หวัน

เครื่องชั่งยี่ห้อ JADEVER รุ่น JWL-6000 กรัม

ชั่งน้ำหนักสูงสุด 6000 กรัม อ่านค่าละเอียด 0.5 กรัม

แท่นชั่งรับน้ำหนักขนาด 29.4 x 22.8 cm.

สามารถเลือกหน่วยการใช้งานได้เช่น g,oz,lb,kg เป็นต้น

จอแสดงน้ำหนักเป็นตัวเลขสีดำเรืองแสง เห็นได้ขัดเจนในที่มืด

LCD Backlight