JADEVER SKY-W

พิกัดชั่งสูงสุด 300 กรัม. อ่านละเอียด 0.01 กรัม.

พิกัดชั่งสูงสุด 600 กรัม. อ่านละเอียด 0.01 กรัม.

พิกัดชั่งสูงสุด 1500 กรัม. อ่านละเอียด 0.05 กรัม.

พิกัดชั่งสูงสุด 3000 กรัม. อ่านละเอียด 0.1 กรัม.

ขนาดจานชั่งเหลี่ยม 145×125 mm.

หน้าจอแสดงน้ำหนักเป็นตัวเลขสีดำเรืองแสงเห็นในที่มืดได้ ( LCD BACK LIGHT )