AND GF 6000 8000

23,500 ฿

ชั่งน้ำหนักสูงสุด 6100 กรัม. อ่านละเอียด 0.01 กรัม

ชั่งน้ำหนักสูงสุด 8100 กรัม. อ่านละเอียด 0.01 กรัม.

จานชั่งรับน้ำหนักขนาด 21 x 21.7 cm.

จอแสดงน้ำหนักเป็นตัวเลขสีเขียวเรืองแสง เห็นได้ชัดเจนในที่มืด ( VFD ) ” Fluorescent Display ”

สามารถเลือกค่าเหมาะสมในสภาพแวดล้อมได้ 3 ระดับ ( FAST – MID – SLOW )

สามารถเลือกหน่วยการใช้งานได้ เช่น ” g , ct ,% , oz , lb , mom , GN เป็นต้น