JADEVER SKY-W-1500

พิกัดชั่งสูงสุด 1500 กรัม. อ่านละเอียด 0.05 กรัม.

ขนาดจานชั่งเหลี่ยม 12 x 14.5 cm.

หน้าจอแสดงน้ำหนักเป็นตัวเลขสีดำเรืองแสงเห็นในที่มืดได้ ( LCD BACK LIGHT )