JADEVER SKY-W-300

พิกัดชั่งสูงสุด 300 กรัม. อ่านละเอียด 0.01 กรัม.

ขนาดจานชั่งเหลี่ยม 12 x 14.5 cm.

หน้าจอแสดงน้ำหนักเป็นตัวเลขสีดำเรืองแสงเห็นในที่มืดได้ ( LCD BACK LIGHT )