SKY-C

6,500 ฿

ชั่งน้ำหนักได้สูงสุด 300 กรัม อ่านค่าละเอียด 0.01 กรัม

ชั่งน้ำหนักได้สูงสุด 600 กรัม อ่านค่าละเอียด 0.01 กรัม

ชั่งน้ำหนักได้สูงสุด 1500 กรัม อ่านค่าละเอียด 0.05 กรัม

ชั่งน้ำหนักได้สูงสุด 3000 กรัม อ่านค่าละเอียด 0.1 กรัม

จานชั่งเหลี่ยม 145×125 mm.