AND HC I

เครื่องชั่งนับจำนวน พิกัด 3 , 6 , 15 , 30 kg

จานชั่งรับน้ำหนักเป็นแบบเหลี่ยม ขนาด 30 x 21 cm.

ขนาดตัวเครื่อง กว้าง 31 x ยาว 33 x สูง 12.6 cm.

หน้าจอเป็นแบบตัวเลขสีดำขนาดใหญ่ มองเห็นชัดเจน