JADEVER JWI700CII

9,000 ฿

ชั่งน้ำหนักสูงสุด 15 -3000 กิโลกรัม. แท่นตามขนาดสั่งทำ

แท่นชั่งโครงสร้างเหล็ก ฝาครอบ Stainless ขนาด 40 x 50 cm.

จอแสดงน้ำหนักเป็นตัวเลขสีดำเรืองแสง เห็นได้ชัดเจนในที่มืด

( LCD Backlight ) แบ่งเป็น 3 หน้าจอ

หน้าจอที่ 1. แสดงค่าน้ำหนัก / หน้าจอที่ 2. แสดงน้ำหนักต่อชิ้นงาน / หน้าจอที่ 3. แสดงจำนวนชิ้นงาน