JADEVER-JCA

9,500 ฿

ชั่งน้ำหนักสูงสุด 3 , 6 , 15 , 30 kg

แท่นชั่งรับน้ำหนักขนาด 32 x 24 cm.

จอแสดงน้ำหนักเป็นตัวเลขสีดำเรืองแสง เห็นได้ชัดเจนในที่มืด ( LCD Backlight ) แบ่งเป็น 3 หน้าจอ

หน้าจอที่ 1. แสดงค่าน้ำหนัก / หน้าจอที่ 2. แสดงน้ำหนักต่อชิ้นงาน / หน้าจอที่ 3. แสดงจำนวนชิ้นงาน