มาดูกันว่า เครื่องชั่งดิจิตอล สำคัญอย่างไรต่อธุรกิจและอุตสาหกรรม รู้ไว้มีประโยชน์

เครื่องชั่งดิจิตอล สำคัญอย่างไรต่อธุรกิจและอุตสาหกรรม

เป็นที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันนี้ มีการแข่งขันทางด้านการค้าทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศที่ค่อนข้างสูง ดังนั้นธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่จะสามารถอยู่รอดได้นั้น นอกจากจะต้องเป็นสินค้าที่ดีมีคุณภาพแล้วนั้น สิ่งสำคัญคือความซื่อสัตย์ที่ต้องมีต่อลูกค้าทุกระดับ ซึ่งหนึ่งในสิ่งที่จะทำให้ผู้ประกอบการหรือกลุ่มผู้ผลิต ไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สิ่งทอ เคมีหรืออิเลคทรอนิกส์ สามารถที่จะควบคุณคุณภาพสินค้าของตนเองเอาไว้ได้ เพื่อตอบโจทย์ความซื่อสัตย์ของผู้ประกอบการต่อลูกค้าก็คือ เครื่องชั่งดิจิตอล นั่นเอง

สารบัญเนื้อหา

1. เครื่องชั่งดิจิตอลสำคัญอย่างไรต่อธุรกิจและอุตสาหกรรม

2. การเลือกบริษัทขายเครื่องชั่งสำคัญต่อภาคธุรกิจแค่ไหน

3. เครื่องตรวจสอบน้ำหนักแต่ละแบบจะช่วยธุรกิจได้อย่างไร

4. Calibration สำคัญอย่างไรต่อการใช้งานเครื่องชั่งดิจิตอล

5. เครื่องชั่งดิจิตอลนับจำนวนกับเรื่องที่คุณต้องรู้

6. เครื่องชั่งดิจิตอลแบบคำนวณราคา ผู้ช่วยธุรกิจค้าขาย

7. เครื่องชั่งดิจิตอลกับธุรกิจร้านอาหารเกี่ยวข้องกันอย่างไร

8. เหตุผลที่ควรเปลี่ยนมาใช้เครื่องชั่งแบบดิจิตอล

9. ทิ้งท้ายเกี่ยวกับเครื่องชั่งดิจิตอล

promotion ล่าสุด

เครื่องชั่งตั้งพื้น

FG 30KAM

เครื่องชั่งทศนิยม 1 ตำแหน่ง

OHAUS NVT2201

เครื่องชั่งทศนิยม 1 ตำแหน่ง

ADAM NBL8201e

เครื่องชั่งทศนิยม 1 ตำแหน่ง

RADWAG WTC3000

ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในวันนี้ นับเป็นอีกกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ภาครัฐเองก็พยายามเร่งส่งเสริมให้ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเกิดความเติบโต จึงพยายามที่จะเร่งให้ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของไทย สร้างมาตรฐานในการประกอบการ มาตรฐานการชั่งตวงวัดก็เป็นหัวใจสำคัญอย่างหนึ่งธุรกิจอุตสาหกรรม ดังนั้นผู้ประกอบการขายเครื่องชั่งดิจิตอล สำหรับธุรกิจเชิงอุตสาหกรรม จึงเป็นกลไกหนึ่งที่สำคัญ ที่ช่วยยกระดับธุรกิจอุตสาหกรรมไทยให้มีมาตรฐานมากขึ้น

หลายปีที่ผ่านมาภาครัฐพยายามผลักดันให้ธุรกิจอุตสาหกรรมไทย มีศักยภาพการแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้าน จึงได้ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของไทย นำเครื่องมือ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการยกระดับธุรกิจ ซึ่งเครื่องตรวจสอบน้ำหนัก ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่ง ที่มีบทบาทกับธุรกิจอุตสาหกรรมหลายๆ สาขาแต่คำถามสำคัญก็คือ เครื่องชั่งดิจิตอลที่ภาคธุรกิจเชิงอุตสาหกรรมใช้กันอยู่ในวันนี้ได้คุณภาพ และมาตรฐานที่ดีเพียงพอ หรือไม่แค่ไหน

เครื่องชั่งดิจิตอลสำคัญอย่างไรต่อธุรกิจและอุตสาหกรรม

เครื่องชั่งดิจิตอลเป็นเครื่องมือพื้นฐานอันดับต้นๆ ที่สำคัญเป็นอย่างมาก และจะขาดไม่ได้เลย สำหรับธุรกิจหรืออุตสาหกรรม ที่จะต้องมีการใช้ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ หรือจะต้องมีการชั่ง ตวงวัตถุดิบหรือสิ่งต่างๆ ที่ต้องใช้ในการผลิต โดยเครื่องชั่งที่ดีและมีคุณภาพ จะต้องสามารถอ่านค่า แล้วได้ค่าความละเอียดตามที่ระบุเอาไว้อย่างแม่นยำ น่าเชื่อถือ ได้แต่อย่างไรก็ตามเป็นที่ทราบกันดีว่าอุปกรณ์ทุกๆ อย่างไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์อะไรก็ตาม

เมื่อถูกใช้งานผ่านไปแล้วเป็นระยะเวลาหนึ่ง ก็อาจจะเกิดความคลาดเคลื่อนขึ้นได้ ซึ่งความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นนั้น ก็อาจจะมีสาเหตุได้หลายประการ ไม่ว่าจะเป็นความเสื่อมของตัววัสดุอุปกรณ์ ที่เกิดขึ้นตามระยะเวลาการใช้งาน หรือเกิดจากการใช้งาน หรือการเก็บดูแลรักษาที่ไม่ถูกวิธีเป็นต้น ทั้งนี้แม้ว่าเราอาจจะไม่สามารถกำจัดความคลาดเคลื่อน ที่เกิดขึ้นได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่เราสามารถที่จะตรวจสอบ และแก้ไขความคลาดเคลื่อนนั้นได้ก่อนการใช้งาน ซึ่งวิธีนี้เรียกว่า Calibration หรือการสอบเทียบมาตรฐานของอุปกรณ์นั่นเอง

กลับสู่สารบัญ

การเลือกบริษัทขายเครื่องชั่งสำคัญต่อภาคธุรกิจแค่ไหน

จริงอยู่ว่าการประกอบกิจการธุรกิจอุตสาหกรรม มีหลายองค์ประกอบมากที่จะทำให้ธุรกิจขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง แต่ใครจะคาดถึงบ้างว่าเครื่องตรวจสอบน้ำหนัก หรือเครื่องชั่งสินค้าแบบดิจิตอลนั้น ก็เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญ ที่ทำให้ธุรกิจเดินไปข้างหน้า และมีการเติบโตมากขึ้นได้เช่นกัน ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีการนำเครื่องตรวจสอบน้ำหนักไปประยุกต์ใช้ สำหรับกระบวนการต่างๆ ของตนเองก็ได้แก่

  • ธุรกิจเภสัชภัณฑ์
  • ธุรกิจเคมีภัณฑ์
  • ธุรกิจอาหาร
  • ธุรกิจประเภท OEM
  • ธุรกิจนำเข้า – ส่งออก
  • ธุรกิจขนส่งและกลุ่มโลจิสติกส์

ซึ่งเมื่อดูในลักษณะการประกอบการของธุรกิจในเชิงอุตสาหกรรมเหล่านี้แล้ว จะพบว่าหากเลือกซื้อเครื่องชั่งจากแหล่งขายเครื่องชั่งทั่วไป มีโอกาสที่จะได้อุปกรณ์เครื่องชั่งที่ไม่ตอบโจทย์กับลักษณะการประกอบการของธุรกิจ เพราะเครื่องชั่งที่ได้อาจเป็นเครื่องชั่งที่ใช้กับธุรกิจหรือร้านค้าทั่วไปซึ่งมาตรฐาน ฟังก์ชันการใช้งาน ความเที่ยงตรงความแม่นยำ คุณภาพความทนทาน อาจไม่เหมาะกับงานภาคอุตสาหกรรม ในขณะที่ถ้าผู้ประกอบการธุรกิจในเชิงอุตสาหกรรม เลือกซื้อเลือกใช้เครื่องชั่งจากบริษัทที่ขายเครื่องชั่งดิจิตอล สำหรับภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ ผลลัพธ์ก็จะต่างกันออกไป

เพราะลักษณะของเครื่องชั่งดิจิตอลในกลุ่มนี้ จะมีฟังก์ชันการใช้งานที่ตอบโจทย์การทำงาน ตรงกับลักษณะการประกอบการของธุรกิจอุตสาหกรรม ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยยืนยันว่าเป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการใช้งาน สำหรับอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ อย่างเครื่องตรวจสอบน้ำหนักบางรุ่นจะสามารถใช้งานร่วมกับเครื่องจักร ใช้กับรถบรรทุก ใช้ติดเครน หรือใช้ร่วมกับคานชั่ง สำหรับกิจการแบบอุตสาหกรรมโดยตรงได้เลยนั่นเอง

กลับสู่สารบัญ

เครื่องตรวจสอบน้ำหนักแต่ละแบบจะช่วยธุรกิจได้อย่างไร

เครื่องชั่งดิจิตอลหรือเครื่องตรวจสอบน้ำหนัก สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม ก็จำแนกประเภทออกไปได้มากมายหลายแบบ เป็นการพัฒนาออกมาให้ตอบโจทย์กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ซึ่งบริษัทขายเครื่องชั่งแบบดิจิตอล สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมในปัจจุบัน ก็จะมีเครื่องชั่งในลักษณะนี้หลากหลายแบบ ให้ผู้ประกอบการได้เลือกซื้อ แล้วแต่ละแบบแตกต่างกันอย่างไร จะสามารถช่วยธุรกิจได้อย่างไร มาดูตัวอย่างพอสังเขปกัน

1. เครื่องวิเคราะห์ความชื้น

เครื่องวิเคราะห์ความชื้นจัดว่าอยู่ในกลุ่มของเครื่องชั่งตวงวัด สำหรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมแบบหนึ่งเช่นกัน หลายๆ บริษัทที่ขายเครื่องชั่งแบบดิจิตอล จะมีการเครื่องนี้อยู่ด้วย ซึ่งในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตยารักษาโรค อุตสาหกรรมอาหาร รวมไปถึงอุตสาหกรรมพลาสติก จำเป็นอย่างมากที่จะต้องมีการควบคุมปริมาณความชื้นในกระบวนการผลิต ซึ่งสิ่งที่จะบอกค่าความชื้นได้อย่างแม่นยำ ก็คือ เครื่องวิเคราะห์ความชื้นนี่เอง ซึ่งผู้ประกอบการสามารถนำมาใช้ช่วยในกระบวนการควบคุมการผลิตสินค้า ทำให้ได้มาตรฐานตามต้องการได้

2. เครื่องชั่งนับจำนวน

หลายๆ บริษัทที่จำหน่ายเครื่องชั่งตวงวัดสำหรับภาคอุตสาหกรรม ก็มักจะมีการขายเครื่องชั่งนับจำนวนแบบนี้อยู่ ซึ่งเครื่องชั่งแบบนี้จะใช้กันมาก และเป็นประโยชน์อย่างมาก สำหรับกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับชิ้นส่วนอะไหล่ ชิ้นส่วนโลหะ อย่างการนำมาชั่งตะปู สกรู ที่อยู่ในกล่องบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ทราบจำนวนของชิ้นงาน หรือจะนำมาใช้กับการชั่งผลิตภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์กระดาษ หรือพลาสติกก็ได้ ซึ่งก็จะทำให้ผู้ผลิตสามารถทราบน้ำหนัก ที่เทียบเคียงกับจำนวนของชิ้นงานผลิตภัณฑ์ ก่อนที่จะทำการจัดจำหน่ายหรือกระจายผลิตภัณฑ์ออกสู่ท้องตลาด เพื่อควบคุมจำนวนชิ้นงานให้มีมาตรฐานเสมอ

3. เครื่องชั่งแขวน

เป็นอีกหนึ่งรูปแบบเครื่องชั่งที่ใช้กันมากในธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตร ประมง และปศุสัตว์ต่างๆ รวมไปถึงใช้ในธุรกิจการบินสำหรับการชั่งกระเป๋าเดินทางด้วย ซึ่งเครื่องชั่งแบบนี้ จะช่วยทำให้การวัดน้ำหนักสินค้าเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว และแม่นยำ อย่างในธุรกิจประมงที่จะต้องนำมาชั่งปลาสด หากใช้เครื่องชั่งทั่วไปจะไม่สามารถชั่งได้ เพราะบางครั้งปลายังดิ้น จะเป็นอุปสรรคมากทีเดียว แต่หากใช้เครื่องชั่งแขวนแบบนี้เข้าช่วยการชั่งปลาก็จะเป็นเรื่องง่าย แม้ปลาจะดิ้นอย่างไรก็ยังสามารถชั่งได้อย่างไม่เป็นปัญหา เพราะเครื่องชั่งแบบนี้ในบางรุ่นจะมีฟังก์ชันล็อกค่าน้ำหนักได้ ช่วยให้การวัดมีความแม่นยำตามที่ต้องการ

กลับสู่สารบัญ

Calibration สำคัญอย่างไรต่อการใช้งานเครื่องชั่งดิจิตอล

การประกอบกิจการธุรกิจ หรือโรงงานอุตสาหกรรมนั้น สิ่งสำคัญที่จำเป็นต้องมี คือมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจากระดับสากล เพื่อเป็นการการันตีถึงคุณภาพของสินค้า ที่ผ่านกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม ดังนั้นการใช้เครื่องชั่งดิจิตอลก็เช่นเดียวกัน จำเป็นต้องต้องมีการสอบเทียบมาตรฐานตามระยะเวลาที่เหมาะสม เช่น ทุกๆ 6 เดือน หรือทุกๆ 1 ปี ขึ้นอยู่กับข้อตกลงของการใช้งานที่ระบุมากับตัวเครื่องชั่ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าค่าที่ได้จากการชั่งนั้นมีความถูกต้องเชื่อถือได้

และนอกจากการสอบเทียบมาตรฐานของเครื่องชั่งจำเป็นต้องมี เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพสินค้าแล้ว ยังเป็นไปเพื่อให้สามารถตอบข้อกำหนด ที่ระบุอยู่ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องอีกด้วย ดังนั้นเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเครื่องชั่งดิจิตอลที่ใช้งานนั้น จะสามารถช่วยยกระดับให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ผลิตออกมาให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อเป็นการสร้างจุดแข็งของสินค้า และความได้เปรียบในการแข่งขันทางการค้า

สิ่งที่จะต้องใส่ใจเป็นอย่างยิ่งก็คงจะหนีไม่พ้น การเลือกซื้อเครื่องชั่งจากผู้ผลิต หรือผู้จัดจำหน่าย ที่มีความน่าเชื่อถือ นอกจากนี้ถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ควรซื้อเครื่องชั่งจากผู้จัดจำหน่ายที่มีบริการสอบเทียบเครื่องชั่ง หรือรับซ่อมเครื่องชั่งหากเกิดปัญหา ตลอดจนมีบริการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเครื่องชั่ง ไม่ว่าจะเป็นวิธีการดูแลรักษา การตรวจเช็คเบื้องต้น หรือวิธีการสอบเทียบเครื่องชั่งเป็นต้น อย่าลืมว่าหัวใจหลักของทั้งเครื่องชั่งและธุรกิจอุตสาหกรรม ก็คือความเที่ยงตรงถูกต้องนั่นเอง

กลับสู่สารบัญ

เครื่องชั่งดิจิตอลนับจำนวนกับเรื่องที่คุณต้องรู้

ในการทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิต จำหน่าย หรือการส่งมอบบริการให้กับลูกค้า เพื่อให้ได้มาตรฐานการดำเนินงานที่มีคุณภาพ การเลือกใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ จึงเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องให้ความสำคัญ โดยเฉพาะกับธุรกิจที่จะต้องมีความแม่นยำในการนับจำนวนสินค้า วัสดุ และวัตถุดิบต่างๆ และผู้ช่วยคนสำคัญของเราก็คือเครื่องชั่งดิจิตอลนับจำนวน ที่มีความแม่นยำและมีความเที่ยงตรงสูงเครื่องชั่งนับจำนวน

เหมาะสำหรับการใช้นับจำนวนชิ้นงานที่หลากหลายขนาด ไม่ว่าจะเป็น สกรู พลาสติกขนาดต่างๆ ตะปู ชิ้นงานอลูมิเนียม กระดาษ โลหะ อะไหล่ชิ้นส่วนขนาดเล็ก ไปจนถึงโลหะที่มีน้ำหนักมาก และชิ้นงานอื่นๆ ซึ่ง ณ เวลานี้หากธุรกิจไหนที่ยังใช้แรงงานคนเป็นผู้นับชิ้นงาน ลองมาดูประโยชน์ และเรื่องน่ารู้ว่าทำไมเครื่องชั่งดิจิตอลนับจำนวน ถึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับธุรกิจของคุณ

  • จำนวนส่งผลต่อผลประกอบการหรือกำไร เพราะทุกชิ้นงานคือต้นทุนของธุรกิจ ซึ่งการบริหารจัดการวัสดุ และชิ้นงานอย่างถูกต้องแม่นยำ จะช่วยเสริมประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการธุรกิจของคุณด้วย ซึ่งนั่นคือพื้นฐานที่สำคัญที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างผลประกอบการ ที่เป็นกำไรให้มากขึ้นกว่าเดิม ด้วยการบริหารจัดการจำนวน Stock ของชิ้นงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการวางแผนการผลิต และการจัดส่งสินค้ารวมไปถึงการบริหาร Stock ชิ้นงานในคลังเก็บที่มีประสิทธิภาพ ช่วยลดค่าใช้จ่ายไม่จำเป็นได้
  • จำนวน และความแม่นยำที่ส่งผลต่อความรวดเร็ว เวลาก็ถือเป็นอีกหนึ่งต้นทุนของธุรกิจที่จะต้องมีการบริหารจัดการที่ดี การเลือกใช้เครื่องชั่งดิจิตอลในการนับจำนวนชิ้นงานจะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่า ไม่ว่าชิ้นส่วนขาเข้าหรือชิ้นส่วนที่เป็นสินค้าขาออกจะมีจำนวนเท่าไร ตัวเครื่องชั่งนับจำนวนจะสามารถตรวจสอบความถูกต้องของจำนวน และแสดงผลลัพธ์ของการนับที่หน้าจอได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาในขั้นตอนการนับจำนวนชิ้นงานไปได้อย่างมาก
  • ฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลาย การใช้งานเครื่องชั่งดิจิตอลนับจำนวนในบางรุ่นจะมีฟังก์ชันการใช้งานพิเศษเพิ่มเติมเข้ามา เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับธุรกิจเช่น ฟังก์ชันการแก้ไข และเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานต่างๆ จากหน้าจอเครื่องชั่ง หรือจะเป็นการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกอย่างคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ผล และโปรแกรมสำหรับบริหารจัดการ Stock ชิ้นงานของธุรกิจ

ความสามารถในการนับจำนวนชิ้นงานของเครื่องชั่งดิจิตอลนับจำนวน ที่ส่งผลต่อกำไร และการบริหารจัดการ Stock ที่มีประสิทธิภาพ ความแม่นยำและถูกต้องที่ช่วยให้ขั้นตอนการนับจำนวนทำได้เร็วขึ้น บวกกับฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลาย คือเรื่องสำคัญที่ผู้ประกอบการต้องใส่ใจ เพราะนั่นคือ Solution ที่จะช่วยเพิ่มโอกาส กำไร และความสำเร็จให้กับธุรกิจของคุณ

กลับสู่สารบัญ

เครื่องชั่งดิจิตอลแบบคำนวณราคา ผู้ช่วยธุรกิจค้าขาย

ผู้ประกอบการ หรือคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจค้าขาย โดยเฉพาะธุรกิจที่จะต้องมีขั้นตอนในการชั่งน้ำหนัก และคำนวณราคาของสินค้า เพื่อซื้อหรือจำหน่าย สิ่งที่เจ้าของธุรกิจ (หรือพนักงาน) ต้องทำหลังจากที่รู้น้ำหนักของสินค้า แล้วก็คือการคำนวณเป็นราคาออกมา ซึ่งถ้าหากธุรกิจของเรานั้นมีสินค้าในรายการไม่กี่อย่าง การคำนวณราคาที่แตกต่างกันของสินค้าแต่ละตัวก็อาจไม่ใช่เรื่องยาก แต่ถ้าหากมีรายการที่มาก ปัญหาก็อาจเกิดขึ้นได้ ถ้าไม่มีเครื่องชั่งดิจิตอลแบบคำนวณราคาเอาไว้ใช้เป็นผู้ช่วยธุรกิจของคุณ

ความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องแม่นยำ

ในการทำธุรกิจที่ต้องมีการชั่งน้ำหนักสินค้า เรื่องความแม่นยำ และความถูกต้องของน้ำหนักเป็นเรื่องสำคัญมากๆ ซึ่งถ้าหากเราต้องการที่จะให้ได้น้ำหนักของสินค้าที่แม่นยำมากที่สุด เครื่องชั่งดิจิตอลจะมีการแสดงผลเป็นตัวเลขที่มีความชัดเจน และแม่นยำ ไปจนถึงระดับจุดทศนิยม ซึ่งเป็นความสะดวกที่ทำให้ขั้นตอนการชั่งน้ำหนัก สามารถทำได้อย่างรวดเร็วกว่าการใช้ตาชั่งแบบธรรมดาทั่วไป และยังช่วยลดโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ในขั้นตอนการชั่งได้อีกด้วย

ตอบโจทย์ครบเครื่องเดียวเอาอยู่

เครื่องชั่งดิจิตอลแบบคำนวณราคาจะมีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งแต่ละแบบก็จะมีฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลาย สำหรับธุรกิจค้าขาย ที่ต้องการคำนวณราคาสินค้า ไม่ว่าจะเป็นในห้างสรรพสินค้า ตลาดสด ตลาดผักผลไม้ หรือร้านจำหน่าย และรับซื้อสินค้าอื่นๆ สามารถเลือกใช้เครื่องชั่งแบบที่มีฟังก์ชันครบได้ ซึ่งตัวเครื่องนั้นสามารถที่จะบันทึก Code ของรายการสินค้าแต่ละอย่างได้ เพื่อความสะดวกในการคำนวณราคา หรือการพิมพ์ Sticker ราคาสินค้าให้ลูกค้าก็ทำได้สบายๆ ด้วยเครื่องชั่งแบบคำนวณราคาเพียงเครื่องเดียว

การลงทุนระยะยาวที่คุ้มค่า

ในการซื้อเครื่องชั่งดิจิตอลแบบคำนวณราคา ถือเป็นหนึ่งการลงทุนในธุรกิจค้าขายที่คุ้มค่า ด้วยประโยชน์ ความสามารถ และฟังก์ชันที่ตอบโจทย์การใช้งานของธุรกิจ และการช่วยลดขั้นตอน เพิ่มความสะดวกในการทำธุรกิจให้รวดเร็ว และสามารถชั่งน้ำหนักพร้อมคำนวณราคาได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ ถ้าเจ้าของกิจการคนไหนกำลังมองหาการลงทุน เพื่อขยายกิจการที่คุ้มค่า

ตัวเลือกแรกของการลงทุนที่แนะนำก็คือ การตัดสินใจเลือกใช้เครื่องชั่งแบบคำนวณราคานี้ นอกเหนือจากความสะดวก ความถูกต้องแม่นยำในการชั่งน้ำหนัก และคำนวณราคาสินค้า บวกกับฟังก์ชันการใช้งานที่ครบตอบโจทย์ธุรกิจ และการเป็นตัวเลือกการลงทุนที่คุ้มค่าของธุรกิจ ก็ยังมีเครื่องชั่งดิจิตอลแบบคำนวณราคา ก็ยังมีส่วนในการทำให้เกิดความไว้วางใจ และมาตรฐานในบริการที่เรามีให้กับลูกค้าด้วย นับว่าเป็นตัวเลือกที่เจ้าของธุรกิจค้าขายที่อยากจะประสบความสำเร็จ จะมองข้ามไม่ได้เลยจริงๆ

กลับสู่สารบัญ

เครื่องชั่งดิจิตอลกับธุรกิจร้านอาหารเกี่ยวข้องกันอย่างไร

การทำธุรกิจร้านอาหาร ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในประเภทของธุรกิจ ที่ได้รับความนิยมค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะด้วยผลตอบแทน หรือกำไรจากการทำธุรกิจที่น่าสนใจ หรือจะเป็นเพราะความชอบของผู้ประกอบธุรกิจเองก็ตาม และการที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้นั้น จะต้องอาศัยหลากหลายปัจจัยด้วยกัน และหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของสัดส่วน น้ำหนัก ของวัตถุดิบที่เราใช้ในการประกอบอาหาร ที่จะต้องมีอุปกรณ์อย่างเครื่องชั่งดิจิตอล เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

รสชาติที่เหมือนกันทุกครั้งที่ได้กิน

เพราะรสชาติของอาหารไม่ว่าจะคาวหรือหวาน สำหรับธุรกิจร้านอาหารแล้ว คือหนึ่งส่วนสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จ ในการทำธุรกิจร้านอาหาร ซึ่งการรักษามาตรฐานของอาหารในเรื่องรสชาติ เป็นเรื่องที่เจ้าของธุรกิจต้องใส่ใจ ในทุกๆ รายการในเมนูควรที่จะทำออกมาได้รสชาติที่เหมือนกันทุกครั้ง ตรงนี้เองจะเป็นหน้าที่ของเครื่องชั่งดิจิตอล ที่จะเข้ามาช่วยเราในการชั่ง ตวง วัด สัดส่วนของส่วนผสมให้เท่ากันทุกครั้ง เพราะอาหารหรือขนมบางรายการ ถ้ากะสัดส่วนของส่วนผสมพลาด อาจทำให้รสชาติเปลี่ยนได้ เพื่อเป็นการป้องกันความผิดพลาดนั้น เรื่องสัดส่วนที่ถูกต้องคือเรื่องแรกที่เราต้องใส่ใจเลย

รายละเอียดที่บอกได้ถึงความพิถีพิถัน

ในเครื่องชั่งดิจิตอลจะมีรูปแบบการแสดงผลค่าน้ำหนักที่หลากหลาย สำหรับร้านอาหารที่ต้องการความใส่ใจในรายละเอียดของส่วนผสมของอาหารที่แม่นยำมากที่สุด เครื่องชั่งแบบดิจิตอลที่สามารถชั่งได้ตั้งแต่น้ำหนัก 0.1 กรัม จะช่วยให้ร้านของเราสามารถสร้างสรรค์เมนูแสนอร่อย ที่ใส่ใจในรายละเอียดที่แม้เพียงเรื่องเล็กน้อย อย่างน้ำหนักที่ต่างกันแค่ 0.1 กรัม ก็มากพอแล้ว ที่จะทำให้รสชาติความอร่อยในเมนูของเราเปลี่ยนได้ โดยเฉพาะกับธุรกิจร้านอาหารประเภทขนมและเบเกอรี่ ที่ต้องพิถีพิถันเรื่องน้ำหนักของส่วนผสมมากเป็นพิเศษ

ความสะดวกในครัวที่เลือกได้

ในการทำธุรกิจร้านอาหาร ห้องครัวคือพื้นที่ซึ่งเป็นหัวใจของการสร้างสรรค์เมนูของร้าน เปรียบได้กับสายการผลิต ซึ่งเป็นตัวตัดสินความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการ และนอกเหนือจากรสชาติ ที่สามารถควบคุมมาตรฐานด้วยเครื่องชั่งดิจิตอลแล้ว ความสะดวกในการเตรียมและประกอบอาหาร ที่ส่งผลต่อความรวดเร็วในการทำอาหารเองก็สำคัญไม่แพ้กัน ซึ่งเราสามารถใช้เครื่องชั่งมาเป็นผู้ช่วยในการเตรียมอาหารได้ ด้วยขนาดกะทัดรัด ประหยัดพื้นที่มากกว่าจัดเก็บ แตกต่างจากเครื่องชั่งอาหารประเภทอนาล็อกความรวดเร็ว และความสะดวกในการคำนวณน้ำหนัก

ก็จะช่วยให้ครัวสามารถทำอะไรได้สะดวก และไวกว่าเดิม และทั้งหมดนั้นคือความเกี่ยวข้องกันระหว่างเครื่องชั่งดิจิตอล กับการเป็นผู้ช่วยให้ธุรกิจร้านอาหารประสบความสำเร็จได้ เพราะความแม่นยำในสัดส่วน น้ำหนัก และความสะดวกรวดเร็ว คือส่วนผสมสำคัญของธุรกิจร้านอาหารที่ประสบความสำเร็จ ใครเป็นเจ้าของร้านอาหารอย่าลืมประเด็นสำคัญนี้อย่างเด็ดขาดเลย

กลับสู่สารบัญ

เหตุผลที่ควรเปลี่ยนมาใช้เครื่องชั่งแบบดิจิตอล

ถ้าพูดถึงเครื่องชั่งที่เราพบเห็นกันทั่วไปในท้องตลาด จะเห็นว่าประเภทของเครื่องชั่งนั้นจะถูกแบ่งออกเป็นสองประเภท อย่างแรกก็คือเครื่องชั่งแบบอนาล็อกและอย่างที่สองก็คือเครื่องชั่งดิจิตอล ซึ่งเครื่องชั่งแบบแรกนั้นคือตัวเลือกที่สามารถช่วยให้หลายคนได้ประหยัดค่าใช้จ่าย เพราะหาซื้อได้ง่ายและมีราคาที่ถูกกว่าเครื่องชั่งประเภทที่สอง แต่สิ่งที่คุณจะได้อ่านต่อไปนี้คือ เหตุผลที่น่าสนใจที่จะบอกคุณว่า ทำไมถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องเปลี่ยนมาใช้เครื่องชั่งแบบดิจิตอล

อายุการใช้งานที่ยาวนานที่มาพร้อมกับความคุ้มค่า

เครื่องชั่งดิจิตอลเป็นเครื่องชั่งที่มีอายุการใช้งานที่นานมากๆ เมื่อเทียบกับเครื่องชั่งทั่วไป ที่ถึงแม้ว่าแบบดิจิตอลจะมีราคาที่สูงกว่า แต่ถ้าเอาอายุการใช้งาน ความแม่นยำ เที่ยงตรงของน้ำหนัก จะเห็นเลยว่าแบบดิจิตอลเป็นตัวเลือก สำหรับคนที่ต้องการอะไรที่คุ้มค่ากว่าด้วย เพราะเครื่องชั่งอบบอนาล็อกนั้นจะมีโอกาสที่จะสึกหรอได้ไว ด้วยกลไกการทำงานภายในของตัวเครื่องชั่งเอง นั่นส่งผลให้ความแม่นยำของน้ำหนักที่ชั่งจะมีโอกาสคลาดเคลื่อนสูง สำหรับธุรกิจที่ต้องการชั่ง ตวง วัด ที่จะต้องได้น้ำหนักที่ถูกต้องแม่นยำ นี่คือเหตุผลแรกที่คุณควรเลือกใช้เครื่องชั่งแบบดิจิตอล

น้ำหนักที่แม่นยำระดับจุดทศนิยม

โดยปกติแล้วเวลาที่เราจะอ่านค่าน้ำหนักของเครื่องชั่ง ในเครื่องชั่งประเภทอนาล็อก โดยวิธีการอ่านค่าจะต้องดูที่เข็มแสดงน้ำหนัก ซึ่งอาจทำให้การอ่านค่ามีความคลาดเคลื่อนได้ค่อนข้างมาก และยิ่งเวลาที่คนอ่านค่าเป็นคนละคนแล้ว อาจยิ่งคลาดเคลื่อนไปหลายหน่วย เพื่อความถูกต้องและความแม่นยำมากที่สุดของน้ำหนัก เราควรเปลี่ยนมาใช้เครื่องชั่งดิจิตอล ด้วยการแสดงผลที่ชัดเจนในระดับทศนิยม ซึ่งจะทำให้เจ้าของกิจการใช้สบายใจได้ หมดห่วงในการชั่งวัดน้ำหนักของสินค้าต่างๆ ทั้งความถูกต้องแม่นยำนี้ยังมีส่วนช่วย Save กำไรของธุรกิจไม่ให้หลุด ไม่พลาดไปได้กับน้ำหนักที่ไม่แน่นอนด้วย

ตัวเลือกที่มาพร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัย

เครื่องชั่งดิจิตอลเป็นเครื่องชั่งที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี เริ่มตั้งแต่กลไกการชั่งน้ำหนัก และแสดงผล ไปจนถึงฟังก์ชันการคำนวณราคาของสินค้าที่ชั่งเป็นจำนวนเงิน เพื่อความสะดวก การพิมพ์ผลเป็น Sticker ติดฉลากได้ทันที หรือจะเป็นฟังก์ชันการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ เพื่อการนับจำนวน Stock สินค้าหรือการบริหารจัดการทางสถิติ

กลับสู่สารบัญ

ทิ้งท้ายเกี่ยวกับเครื่องชั่งดิจิตอล

จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นว่าเครื่องตรวจสอบน้ำหนักนั้นมีบทบาท และความสำคัญสำหรับธุรกิจภาคอุตสาหกรรมไม่น้อยเลยจริงๆ และเป็นปัจจัยที่จะทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจของไทย สามารถสร้างมาตรฐานที่ดีให้กับธุรกิจของตนเอง จนสามารถที่จะแข่งขัน และเติบโตสู่ระดับนานาชาติได้เลยทีเดียว อาจเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งกลไกหรือเฟืองตัวเล็กๆ ที่ทำงานอยู่เบื้องหลัง แต่ก็มีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง

หากผู้ประกอบการเลือกบริษัทที่ขายเครื่องชั่งตรวจสอบน้ำหนักอย่างใส่ใจ ก็จะทำให้ได้มาซึ่งเครื่องชั่งที่เหมาะสมกับธุรกิจ ทำให้ธุรกิจมีมาตรฐาน สะดวกและลดความผิดพลาดได้ ไม่ว่าจะเป็นการผลิต การผสม การบรรจุภัณฑ์ ไปจนกระทั่งการขนส่ง ทุกกระบวนการของธุรกิจจะเกิดความเป็นมาตรฐานมากขึ้น และเมื่อธุรกิจสามารถสร้างมาตรฐานได้ นั่นหมายถึง โอกาสที่ลูกค้าจะเกิดความประทับใจ และซื้อซ้ำก็มีมากขึ้น โอกาสในการเติบโตของธุรกิจก็มีสูงขึ้นด้วย

ดังนั้นการเลือกบริษัทนำเข้า หรือขายเครื่องชั่ง สำหรับภาคอุตสาหกรรม จึงเป็นหน้าที่หนึ่ง ที่ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมไทย ต้องพิถีพิถันใส่ใจในการเลือก เพราะจะทำให้ได้เครื่องชั่งที่ได้มาตรฐานตามต้องการ และเหมาะสมกับธุรกิจ อันจะช่วยให้ธุรกิจมั่นคงและเติบโตอย่างก้าวกระโดดได้นั่นเอง และนั่นคือเหตุผลทั้งหมด ที่บอกเราได้ว่า ทำไมเราถึงควรเลือกเปลี่ยนมาใช้เครื่องชั่งดิจิตอลจากนี้ไป เพื่อเพิ่มโอกาสความประสบความสำเร็จในธุรกิจ สร้างกำไร และพัฒนาคุณภาพการให้บริการของธุรกิจ การลงทุนในตัวเลือกที่ใช่ อย่างเครื่องชั่งแบบดิจิตอลนั้น คือตัวเลือกแรกของเรา

ดูสินค้าโปรโมชั่นและสินค้าขายดีที่นี้เลย เครื่องชั่งดิจิตอล