เครื่องชั่งน้ำหนัก หนึ่งในเครื่องมือสำคัญ มีความจำเป็นอย่างไรต่อภาคธุรกิจ มาดูกัน

เครื่องชั่งน้ำหนัก

ในโลกปัจจุบันนี้การทำธุรกิจ มีองค์ประกอบ และปัจจัยหลายๆอย่าง ที่เข้ามามีบทบาท ในการช่วยส่งเสริมธุรกิจ ให้ดำเนินไปได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ เครื่องชั่งน้ำหนัก เพราะเครื่องชั่งน้ำหนักจะช่วยให้คุณ ประหยัดแรงงานและเวลาในการทำงาน ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ป้องกันและแก้ไขปัญหา ความสิ้นเปลืองศูนย์เปล่า ของการใช้วัตถุดิบในกระบวนการผลิต

ตรวจสอบความถูกต้องของน้ำหนักและปริมาณของวัตถุดิบผลิตผลและสินค้าต่างๆ เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการผลิต นำเข้า,ส่งออก จัดจำหน่ายรับมอบสินค้า การควบคุมสต๊อกสินค้า เพิ่มความน่าเชื่อถือ มีมาตรฐานสากลในการผลิต และจัดจำหน่ายสินค้า

promotion ล่าสุด

เครื่องชั่งตั้งพื้น

FG 30KAM

เครื่องชั่งทศนิยม 1 ตำแหน่ง

OHAUS NVT2201

เครื่องชั่งทศนิยม 1 ตำแหน่ง

ADAM NBL8201e

เครื่องชั่งทศนิยม 1 ตำแหน่ง

RADWAG WTC3000

เครื่องชั่งน้ำหนักสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. เครื่องชั่งไม่ใช้ไฟฟ้า หรือ เครื่องชั่งแม็กคลานิค

ออกแบบโดยอาศัยระบบหลักการของ คานถ่วงดุลน้ำหนัก กลไกใบมีด เฟืองทด สปริง อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ อาจใช้ หลายระบบร่วมกันในเครื่องชั่งตัวเดียวกันก็ได้ เพื่อให้เกิดแรงกด หรือแรงดึง แล้วเปลี่ยนเป็นน้ำหนักของวัตถุที่เราชั่งแสดงที่หน้าจอ อย่างเช่น เครื่องชั่งเข็ม เครื่องชั่งคานเลื่อน เครื่องชั่งสปริง เครื่องชั่งหน้าปัด เครื่องชั่งไฮโดรลิค เครื่องชั่งเบเกอรี่ เครื่องชั่งกระบอก เครื่องชั่งแขวน เครื่องชั่งสองหน้าเครื่องชั่งสองแขน

เครื่องชั่งไฟฟ้า หรือ เครื่องชั่งอิเลคทรอนิกส์ เครื่องชั่งชนิดนี้ประกอบด้วย 2 ส่วน

1.1. Load Cellโหลดเซล

มีหน้าที่เป็นตัวรับแรงกด หรือ แรงดึง แล้วส่งสัญญาณ Analog หรือ Digital ออกไปยังส่วนประมวลผล โหลดเซลแบ่งออก เป็น 2 แบบ

 1. โหลดเซลแบบ Strain Gauge ซึ่งมีลักษณะเป็นแท่งสี่เหลี่ยม มีร่องเว้า 4 ร่อง ในโหลดเซลนี้จะประกอบด้วยวงจร R 4 ชุด เมื่อเราวางวัตถุบนเครื่องชั่ง ค่าของ R นี้ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลง แล้วส่งสัญญาณไปยังส่วนประมวลผล โหลดเซล Strain Gauge แบบนี้ราคาถูก ความละเอียดต่ำ นิยมนำมาติดตั้งในเครื่องชั่งอุตสาหกรรม
 2. โหลดเซลแบบ Electromagnetic Force มีลักษณะเป็นกล่องสี่เหลี่ยม ในโหลดเซลนี้จะมีหน้าที่ทำให้เกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้า เมื่อมีการวางวัตถุบนเครื่องชั่งก็จะเกิดการยุบตัวของสนามแม่เหล็ก หลังจากนั้นก็จะส่งสัญญาณออกไปยังส่วนประมวลผล โหลดเซลชนิดนี้มีราคาแพง มีความละเอียดสูง ความแม่นยำและเที่ยงตรง สูงกว่า Strain Gauge ประมาณ 10 เท่า ดังนั้นจึงนิยมนำมาติดตั้งในเครื่องชั่งความละเอียดสูง เช่น เครื่องชั่งห้องแล็ป เครื่องชั่งวิเคราะห์

1.2 Indicator หัวอ่านน้ำหนัก หรือ จอแสดงผล

มีหน้าที่ประมวลผลของสัญญาณที่ส่งออกมาจาก โหลดเซล ให้เป็นตัวเลขแสดงค่าของน้ำหนักที่เราชั่งบนหน้าจอแสดงผล สำหรับวงจรประมวลผลนี้บางเครื่องอาจติดตั้งในหัวอ่านเลย หรืออาจจะติดตั้งอยู่ Mainboard

จอแสดงน้ำหนัก

IDS712

จอแสดงน้ำหนัก

IDS711

จอแสดงน้ำหนัก

IDS710

จอแสดงน้ำหนัก

LP7516

จอแสดงน้ำหนัก

OHAUS I-DT33XW

จอแสดงน้ำหนัก

OHAUS I-DT33P

ในประเทศไทยมีจำหน่ายอยู่หลายยี่ห้อ เช่น Mettler-Toledo , Tanita , Ohaus , Sartorius , Jadever , AND เป็นต้น

2. เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล

เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการวัดน้ำหนัก เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลมีหลากหลายขนาด และทำจากความหลากหลายของวัสดุ เครื่องชั่งน้ำหนักชนิดนี้จะมีความแตกต่างจากเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดั้งเดิม เพราะรูปแบบการทำงานจะอยู่บนหลักการของเทคโนโลยี ภายใต้เงื่อนไขบางประการ

เมื่อน้ำหนักมีการคำนวณ จะถูกโอนไปยังสัญญาณดิจิตอลหรืออิเล็กทรอนิกส์ และแสดงในรูปแบบดิจิตอล ในรูปแบบที่แตกต่างกันตามแต่ละแบรนด์

ประเภทของเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล

 1. แบบพกพา มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา พกพาสะดวก เหมาะสำหรับการชั่งสิ่งของขนาดเล็ก เช่น พระเครื่อง เหรียญ ทองคำ ความละเอียดในการชั่งน้ำหนัก 0.01g ชั่งน้ำหนักได้สูงสุดไม่เกิน 200 – 300 กรัม
 2. แบบตั้งโต๊ะ เหมาะสำหรับวางบนโต๊ะ ชั่งน้ำหนักส่วนผสมในการประกอบอาหาร ชั่งน้ำหนักได้สูงสุดถึง 30 กิโลกรัม
 3. แบบตั้งพื้น สำหรับการชั่งน้ำหนัก สิ่งของ วัตถุ ที่มีน้ำหนักมากๆ มีขนาด 100 – 1000 กิโลกรัมให้เลือกใช้งาน มีหน้าจอ LCD ให้ดูข้อมูล น้ำหนักได้สะดวก
 4. แบบแขวน เหมาะสำหรับการพกติดตัว ขนาดเล็กกระทัดรัด ชั่งน้ำหนักได้สูงสุดถึง 50 กิโลกรัม
 5. แบบความละเอียดสูง ความละเอียดในการชั่งน้ำหนักสูงถึง 0.001g เหมาะสำหรับการชั่งน้ำหนักเพชร พลอย ทองคำ หรือสิ่งของที่ต้องการความละเอียดสูงสุดในการชั่งน้ำหนัก

การที่จะเลือกใช้เครื่องชั่งชนิดใดนั้น ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมในแต่ละงาน เพราะเครื่องชั่งแต่ละแบบนั้น มีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน

กลับสู่สารบัญ

ข้อควรระวังในการเก็บรักษาเครื่องชั่งน้ำหนัก

การใช้เครื่องชั่งต้องมีการระวังและรักษาให้ดี เพื่อป้องกันการชำรุดเสียหายของเครื่องชั่ง ซึ่งอาจจะทำให้น้ำหนักคลาดเคลื่อน จนไม่สามารถนำมาใช้งานได้ ดังนั้นทุกครั้งที่ใช้เครื่องชั่งผู้ใช้ควรปฏิบัติดังนี้

 1. เครื่องชั่งต้องตั้งอยู่ที่บนที่แน่นหนามั่นคง อย่าให้มีการสะเทือน ไม่ควรตั้งใกล้หน้าต่างหรือใกล้ความร้อน อย่าให้แสงแดดส่องถูกเครื่องชั่งโดยตรง และฐานของเครื่องชั่งต้องอยู่ในแนวระนาบ
 2. ก่อนชั่งต้องปรับให้เข็มของเครื่องชั่งอยู่ที่ขีด 0 พอดี และขณะชั่งต้องตรงกึ่งกลางของเครื่องชั่งเสมอ เพื่อไม่ให้การอ่านน้ำหนักผิดพลาด
 3. ห้ามวางสารเคมีที่จะชั่งบนจานเครื่องชั่งโดยตรง เพราะสารเคมีอาจทำให้จานชำรุดเสียหายได้ ต้องวางสารเคมีบนกระจกนาฬิกา หรือขวดชั่งสารเสมอ อย่าใช้กระดาษรองสารเคมีในการชั่งสารเคมีอย่างเด็ดขาด
 4. การชั่งสารที่กัดโลหะต้องใส่สารในขวดชั่งสารที่มีฝาปิดมิดชิด
 5. ห้ามนำวัตถุหรือสารเคมีที่ยังร้อนอยู่ไปชั่ง วัตถุที่นำมาชั่งต้องมีอุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิของห้อง
 6. ห้ามใช้มือหยิบตุ้มน้ำหนักหรือวัตถุที่จะชั่ง เพราะน้ำหนักอาจเปลี่ยนแปลงเนื่องจากเหงื่อที่ติดอยู่ที่นิ้วมือ ต้องใช้ปากคีบหยิบตุ้มน้ำหนักหรือใช้กระดาษพับเป็นแผ่นเล็กๆ คาดรอบขวดชั่งหรือตุ้มน้ำหนักเสมอ

สาเหตุที่ทำให้เครื่องชั่งน้ำหนักอ่านค่าผิดพลาด

 1. วัตถุหรือสารที่มีการปนเปื้อน
 2. มีความชื้นปนอยู่
 3. มีสิ่งสกปรกเจือปน เนื่องจากสารเคมีสกปรก เสื่อมคุณภาพ ช้อนตักสารสกปรกหรือภาชนะชั่งสกปรก
 4. แรงจากภายนอก
 • ลม ความร้อนจากวัตถุทำให้เกิดอากาศร้อนลอยตัวสูงขึ้น และอากาศเย็นไหลเข้ามาแทนที่ พร้อมกับดันวัตถุขึ้น เมื่อชั่งจึงทำให้วัตถุชั่งได้น้อยกว่าปกติ
 • แรงดูดหรือแรงผลักระหว่างประจุ เมื่อวัตถุหรือสารมีประจุไฟฟ้า กรณีประจุที่เหมือนกันจะผลักกันทำให้ชั่งน้ำหนักได้มาก กรณีที่ประจุต่างกันจะดูดกัน เมื่อซึ่งน้ำหนักน้อยกว่าเป็นจริง
 • แรงหนีศูนย์กลาง เกิดจากการหมุนของโลก
 • แรงดึงดูดจากดาวเคราะห์ดวงอื่นระยะทางระหว่างวัตถุกับดาวเคราะห์เหล่านั้น

สาเหตุที่ทำให้ครื่องชั่งชำรุดเสียหาย

 1. เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ เป็นเวลาหลายปี
 2. สารเคมีหกลงในตัวเครื่อง ให้รีบปิดเครื่องหรือดึงสายที่เข้าเครื่องออกทันทีและนำเครื่องส่งซ่อม
 3. เศษผงและวัสดุที่ชั่งตกหล่นลงไปในระบบของเครื่องชั่ง ให้ทำการเปิดฝาจานชั่งออกและใช้ลมเปาแต่ต้อง
 4. เกินจากการกระแทก ทำให้ระบบ Load Cell ได้รับความเสียหาย
 5. เกินจากระบบไฟ Over Load ทำให้ชุดวงจรอิเล็กทรอนิกส์ภายในตัวเครื่องเสียหาย
 6. การใช้งานผิดประเภท หรือ ไม่เหมาะกับสภาพแวดล้อม เช่น ในห้องเย็น ควรเลือกใช้เครื่องชั่งประเภทป้องกันความชื้น
กลับสู่สารบัญ

ขั้นตอนการบำรุงรักษาเครื่องชั่งน้ำหนัก

 1. ตรวจด้วยตาเปล่า มีจุดประสงค์ที่จะหาความผิดปกติที่สังเกตได้ด้วยตาเปล่า ทั้งภายนอก และภายในเครื่อง
 2. การทำความสะอาด ภายนอกอาจใช้ ผงซักฟอกหรือน้ำสบู่ สารละลายอินทรีย์ที่เหมาะสม เช็คถูโดยไม่ทำให้เครื่องมือเสียหาย ส่วนการทำความสะอาดภายใน หรือที่เป็นชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกควรใช้ลมดูดหรือลมเป่า สิ่งสกปรกโดยเฉพาะฝุ่นละออง สายไฟเก่าหรือสกปรกเปลี่ยนใหม่
 3. การทดสอบ (function testing) ว่ายังใช้งานได้หรือไม่ ถ้าผิดปกติ ซ่อม แก้ไข หรือลองทำการปรับ (calibrate) เครื่องให้ถูกต้องก่อน
 4. การทดสอบความปลอดภัย (safety testing)

ประโยชน์ของการบำรุงรักษาเครื่องน้ำหนัก

 1. ลดการผิดพลาดของเครื่องชั่งได้
 2. ลดจำนวนของการซ่อมแซม ลดค่าใช้จ่าย ลดเวลาที่เครื่องจะไม่ได้ใช้งาน
 3. ยืดอายุการใช้งานของเครื่องชั่ง
 4. ลดอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น เนื่องจากความผิดปกติในเครื่องมือ
 5. ลดเวลาที่ใช้ในการซ่อมแซม เพราะเครื่องมือที่ได้รับการบำรุงรักษาอยู่เสมอ ๆ จะช่วยให้ทราบสาเหตุของการเสียหายได้ง่าย
กลับสู่สารบัญ

วิธีชาร์จแบตเครื่องชั่งน้ำหนักที่ถูกต้อง

คำแนะนำการใช้งานแบตเตอรี่ ชาร์จยังไง ไม่ให้แบตเสื่อม

วิธีชาร์จแบตเครื่องชั่งน้ำหนัก
 1. ในกรณีแบตเตอรี่ซื้อมาใหม่ ควรทำการ CHARGE และ DISCHARGE ประมาณ 3 รอบก่อน เพื่อกระตุ้นปฏิกริยาเคมีของแบตเตอรี่ ให้ทำงานอย่างเต็มที่
 2. ควรเก็บ หรือ ชาร์จแบตเตอรี่ไว้ในที่อุณหภูมิต่ำ ปราศจากความชื้นแสงแดด และฝุ่นละออง
 3. คุณสมบัติของแบตเตอรี่ จะคายประจุเองโดยอัตโนมัติ หากแบตเตอรี่ได้รับการชาร์จแล้วและเก็บไว้ ไม่ได้ใช้งานเกินกว่า 2 อาทิตย์ ควรนำไปชาร์จใหม่ก่อนนำไปใช้อีกครั้ง
 4. ควรชาร์จแบตเตอรี่ด้วยเครื่องชาร์จที่มีมาตรฐาน มีคุณสมบัติปรับสภาพการชาร์จอัตโนมัติมีระบบป้องกันการ OVER CHARGE และอุณหภูมิสูงเกินกว่าซึ่งอาจจะทำแบตเตอรี่เสื่อมสภาพง่าย
 5. ควรทำการ DISCHARGE แบตเตอรี่ อาทิตย์ละ 1 ครั้ง เพื่อปรับสภาพแบตเตอรี่ ควรใช้แบตเตอรี่จนเครื่องแสดงสถานะ “LOW BATT” แล้วจึงนำแบตเตอรี่ไปชาร์จใหม่ซึ่งจะทำให้อายุของแบตเตอรี่ยาวนานขึ้น
 6. ไม่ควรดัดแปลงหรือแก้ไขแบตเตอรี่เอง โดยมีได้รับคำแนะนำจากช่างผู้ชำนาญ อาจจะทำให้แบตเตอรี่เสียหายได้

ACCURACY = ค่าความคลาดเคลื่อน

ANALOG SECTIONS = ส่วนกลไกแบบเข็ม

BAUD RATE SELECTION = ค่าความเร็วในการส่งสัญญาณออก

BUIT-IN NICD BATTERY UNIT = มีแบตเตอรี่ภายใน

CALIBRATION = การปรับน้ำหนัก / ปรับจูนเครื่องให้เป็นมาตรฐาน

CAPACITY = พิกัดกำลังของเครื่องชั่ง

DIGITAL = เกี่ยวกับตัวเลข,เกี่ยวกับนิ้ว (ระบบตัวเลข)

DIGITAL SECTIONS = ส่วนตัวเลขอิเล็กทรอนิค

DIVISION = ค่าความเปลี่ยนแปลงของตัวเลขต่อ 1 หน่วย

ELECTROMAGNETIC = สนามแม่เหล็กไฟฟ้า, เครื่องมือแม่เหล็กไฟฟ้า

FLUORESCENT DISPLAY = จอแสดงผลตัวเลขเรืองแสง

GRADUATION = เครื่องหมายหรือขีดต่างๆที่บอกระดับหรือปริมาณต่างๆ

GROSS WEIGHT = น้ำหนักรวมของที่ชั่งได้ (TARE + ACTUAL WEIGHT)

INDICATOR = หัวอ่าน หรือจอแสดงผลน้ำหนัก

IP x 5 REGULATIONS = เกี่ยวกับความคงทนเช่น IP65, IP67, IP68

LCD = LIQUID CRYSTAL DISPLAY ตัวเลขผนึกเหลวสีดำ

LED = LIGHT – EMITING DIODE ตัวเลขเรืองแสงสีแดง

LINEARITY = ค่าความเสมอต้นเสมอปลาย

LOAD CELL = อุปกรณ์รับแรง หรือรับน้ำหนัก

NBS = NATIONAL BUREAU OF STANDARDS

NET WEIGHT = น้ำหนักสุทธิที่ชั่งของ

NIST = THE NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY

OEM = ORIGINAL EXPORT MANUFACTURER

OIML = INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR LEGAL METROLOGY

PAN SIZE = เครื่องชั่งเล็ก

PERIPHERALS = สัญญาณที่ส่งออกแบบ PERIPHERALS

PLA = เสา 80 ซม.

PLATFORM = แท่นชั่งแผ่นใหญ่

PLATTER SIZE = ขนาดบริเวณที่ชั่ง

PTB = STANDARDS ของ GERMANY

RATTLETRAP = ศัพท์เฉพาะที่ทำให้ตัวเลขนิ่งมากขึ้น,สัญญาณดังรัว

READABILITY = ค่าหน่วยที่สามารถตั้งให้อ่านได้

RESOLUTION = ค่าความละเอียด

SET POINT = จุดตั้งค่าที่จะให้แสดงให้เห็น, จุดตัด

TARE WEIGHT = น้ำหนักภาชนะที่หักออก

TOOLSTEEL = เหล็กธรรมดาอย่างแข็ง, เหล็กกล้าสำหรับทำเครื่องมือ

TRACEABLE = สามารถสอบกลับไปได้

TUNING FORK = ส้อมเสียง, ส้อมสัญญาณที่ทำให้เกิดระดับเสียงคงที่

UNCERTAINTY = ค่าของความไม่แน่นอน

W & M = WEIGHT & MEASURE

WEIGHT SENSOR = ตัวรับสัญญาณน้ำหนัก

หน่วยของเครื่องชั่ง

1 Kg. = 1,000 G. (กรัม)

1 G. = 1,000 Mg. (มิลลิกรัม)

1 Mg. = 1,000 Micogram (ไมโครกรัม)

1 G. = 5 Ct. (กะรัต)

ทอง 1 บาท = 15.2 G. (กรัม)

1 Kg. = 2,204 Lb. (ปอนด์)

1 Lb. = 16 Oz. (ออนซ์)

การอ่านค่าความละเอียดของหน่วยการชั่งหลังจุดทศนิยม

1,000 กิโลกรัม = 1,000 กรัม

0.1 กิโลกรัม = 100 กรัม

0.01 กิโลกรัม = 10 กรัม

0.001 กิโลกรัม = 1 กรัม

1,000 = 1000 มิลลิกรัม

0.1 กรัม = 100 มิลลิกรัม

0.01 กรัม = 10 มิลลิกรัม

0.001 กรัม = 1 มิลลิกรัม

0.0001 กรัม = 0.1 มิลลิกรัม

0.00001 = 0.01 มิลลิกรัม

กลับสู่สารบัญ

วิธีเลือกซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล

วิธีเลือกซื้อเครื่องชั่งดิจิตอล

การคำนึงถึงการเลือกซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้ซื้อ คือสเปคและฟังก์ชั่นรายละเอียดต่างๆของเครื่องชั่งที่ตรงจุด ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าในการใช้งานเครื่องชั่งในรายนั้นๆ และสิ่งที่ต้องคำนึงถึงที่สำคัญรองลงมาจากนี้ คือ

1. ยี่ห้อ

 • ยี่ห้อเครื่องชั่งที่มีคุณภาพ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ถูกต้องตามกฎหมาย

2. ราคา

 • ราคาของเครื่องชั่งต้องเหมาะสมกับคุณภาพ ควรเปรียบเทียบราคาและสเปคของแต่ละยี่ห้อให้ได้ตามความจำเป็นและความคุ้มค่า

3. คุณภาพ

 • ควรศึกษาความรู้เกี่ยวกับลักษณะของสินค้าว่ามีข้อดีข้อเสียอย่างไร เพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจ รวมถึงอายุการใช้งานของเครื่องชั่

4. การรับประกัน

 • ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท เพื่อให้เกิดความแน่ใจในการรับรองว่าเครื่องชั่งทุกเครื่องอยู่ภายใต้การรับประกัน ซึ่งทางบริษัทดีโปรดักส์จะมีใบรับประกันสินค้าให้ทุกเครื่องเป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า

5. ใบเซอร์

 • มีใบเซอร์หรือใบรับรอง เพื่อทำให้มั่นใจได้ว่าเครื่องชั่งทุกเครื่องมีคุณภาพ ผ่านการสอบเทียบน้ำหนักด้วยเครื่องมือวัดที่ถูกต้องได้มาตรฐานตามกระทรวงกฎหมาย

6. ศูนย์บริการซ่อมแซม

 • ต้องสะดวกในการหาศูนย์ซ่อมแซมรวมถึงการขนย้ายเครื่องชั่งไปซ่อม ซึ่งหากเครื่องชั่งที่ซื้อไปแล้วมีปัญหาหรือเสียทางบริษัทดีโปรดักส์มีบริการตรวจเช็คและซ่อมแซมให้ลูกค้าที่เครื่องชั่งยังอยู่ในประกันและนอกประกัน อีกทั้งยังมีบริการ
 • รับ-ส่ง เครื่องซ่อมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย

7. การบริการหลังการขาย

 • การให้บริการลูกค้าที่ดี เอาใจใส่ความต้องการของลูกค้า ซื่อสัตย์ และไม่เอาเปรียบลูกค้า จึงทำให้ลูกค้ามีความเชื่อใจและไว้วางใจที่จะใช้บริการและยังกลับมาใช้บริการซ้ำ

ซึ่งทั้งหมดที่ได้กล่าวไปนี้ ทางบริษัทดีโปรดักส์ยินดีให้บริการลูกค้าด้วยใจและพร้อมที่จะให้คำแนะนำ คำปรึกษา ทุกปัญหาที่เกี่ยวกับเครื่องชั่งน้ำหนัก

ดูสินค้าโปรโมชั่นและสินค้าขายดีที่นี้เลย เครื่องชั่งดิจิตอล