JADEVER-JWP

พิกัดชั่งสูงสุด 1.5 – 30 กิโลกรัม.

ขนาดจานชั่งเหลี่ยม 19 x 23 ซม.

หน้าจอแสดงน้ำหนักเป็นตัวเลข สีแดง ( LED ) มองเห็นได้ชัดเจน / แสดงผล 2 ด้าน (หน้า-หลัง)