JPT-SERIES

เครื่องชั่งดิจิตอล ยี่ห้อ JADEVER

ระบบคำนวณราคา  รุ่น JPT SERIES

  • พิกัดน้ำหนัก15 , 30 กิโลกรัม
  • ค่าละเอียด 2 , 5 กรัม
  • จานชั่งเป็นสแตนเลสขนาด 29.5 x 22.5 เซนติเมตร
  • พร้อมเครื่องพิมพ์ในตัว (Build-in Printer)
  • พร้อมใบตรวจรับรองจากสำนักงานกลางชั่งตวงวัด
  • จานชั่งเป็นสแตนเลสขนาด 295 x 225 มิลลิเมตร
  • จอแสดงผลเป็นตัวเลขสีแดง (LED Display)