DIGI-SM100 SERIES

DIGI Weight Scale SM100
MADE IN JAPAN
เครื่องชั่งคำนวนราคา พิกัด6 / 15กก
ชั่งน้ำหนักได้สูงสุด  6/15  กิโลกรัม
ค่าความละเอียด 6 กก = 2 กรัม / 15 กก = 5 กรัม
เหมาะสำหรับการวางบนเคาเตอร์ หรือ โต๊ะวางชั่ง