JADEVER JWL

ชั่งน้ำหนักสูงสุด 3 – 30 กิโลกรัม. .

แท่นชั่งรับน้ำหนักขนาด 29 x 22 cm.

สามารถเลือกหน่วยการใช้งานได้ เช่น ” g ,oz , lb , kg ” เป็นต้น

จอแสดงน้ำหนักเป็นตัวเลขสีดำเรืองแสง เห็นได้ชัดเจนในที่มืด ( LCD Backlight )