AND HT

ชั่งน้ำหนักสูงสุด 5100 กรัม. อ่านละเอียด 1 กรัม.

ชั่งน้ำหนักสูงสุด 510 กรัม. อ่านละเอียด 0.1 กรัม.

จานชั่งรับน้ำหนัก ขนาด 13 x 13 cm.

จอแสดงน้ำหนักเป็นตัวเลขสีดำ ( LCD )