JADEVER JIK8 CSB

ชั่งน้ำหนักสูงสุด 60 – 3000 กิโลกรัม.

สามารถเลือกหน่วยการใช้งานได้ เช่น ” g , % , lb , kg ” เป็นต้น

จอแสดงน้ำหนักเป็นตัวเลขสีดำเรืองแสง เห็นได้ชัดเจนในที่มืด ( LCD Backlight )

แท่นชั่งโครงสร้างแบบเหล็ก ฝาครอบ และ ชุดตอเสา Stainless ขนาด 40 x 50  cm.