AND HW KGL

ชั่งน้ำหนักสูงสุด 60 , 150 , 220 กิโลกรัม.

แท่นชั่งรับน้ำหนักขนาด 39 x 53 เซนติเมตร. ” กันฝุ่นและน้ำได้ดี

( ได้รับมาตราฐาน IP-65 ) ”

จอแสดงน้ำหนักเป็นตัวเลขสีดำขนาดใหญ่เห็นได้ชัดเจน ( LCD ) ขนาด 2.5 เซนติเมตร.