ลูกตุ้มน้ำหนัก และ อะไหล่

จำหน่ายอะไหล่ เครื่องชั่ง และ อุปกรณ์

งานด้านอุตสาหกรรมทุกชนิด