MEMMERT WNB 14

ความจุ 14 ลิตร

ควบคุมอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 5 เหนืออุณหภูมิห้อง ถึง 95 องศาเซลเซียส

ทำอุณหภูมิได้สูงสุด 100 องศาเซลเซียส (Boiling Mode)

หน้าจอแสดงค่าอุณหภูมิเป็น LED สีเหลือง (LED Display)

ปรับอุณหภูมิได้ 1 หน่วย คือ องศาเซลเซียส (°C)

ตัวเครื่องทำจากสแตนเลส