เครื่องชั่งคานเลื่อน

8,500 ฿

วัสดุทั้งหมดเป็นเหล็กหล่อเสาทำด้วยเหล็กแผ่น แท่นชั่งทำด้วยเหล็กหล่อ

ผู้ผลิตประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

คานเลื่อนจีน พิกัด 500 kg