AND-MX50

ผลิตภัณฑ์จากประเทศญี่ปุ่น ( MADE IN JAPAN )

เครืองชั่งหาความชื้นยี่ห้อ ” AND ” รุ่น ” MX-50 ”

เครื่องชั่งน้ำหนักหาความชื้น รับน้ำหนักในการตรวจสอบสูงสุด 51 กรัม. อ่านละเอียด 0.0001 กรัม.