OHAUS I-DT33P

จอแสดงน้ำหนัก ยี่ห้อ OHAUS I-DT33P

ผลิตภัณฑ์ของประเทศอเมริกา

หน้าจอแสดงผลเป็นตัวเลข LCD สีดำ Backlight 4 สี(LCD Backlight Display)

มีปุ่มหักค่าน้ำหนักภาชนะ (Tare)

มีฟังก์ชันนับจำนวนชิ้นงาน (Counting Function)

 

– รับประกันสินค้า 1 ปี

หมวดหมู่: