LP7553

หน้าจอแสดงผลเป็นตัวเลข LED สีแดง ตัวหนังสือสูง 2นิ้ว (LED Display)
– ชั่งได้ 2 หน่วย คือ กิโลกรัม (kg),(g)
– มีปุ่มหักค่าน้ำหนักภาชนะ (TARE)
– มีโปรแกรมตรวจสอบน้ำหนัก HI,LO,OK
– ใช้แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟ (Rechargeable Battery)

หมวดหมู่: