IDS712

จอแสดงน้ำหนัก เครื่องชั่ง IDS712
สามารถนับชิ้นงาน ได้
พร้อม ปริ้นเตอร์ในตัว
เหมาะสำหรับใช่ชั่ง
สินค้าอุตสาหกรรม เช่น เหล็ก ผ้า เม็ดพลาสติก อื่นๆ
สินค้าเกษตร เช่น ข้าว มัน ผัก ผลไม้
รับประกัน สินค้า 1 ปร

หมวดหมู่: