บริการสอบเทียบ และซ่อมแซม

บริการสอบเทียบ และซ่อมแซมเครื่องชั่งทุกชนิด ทั้งภายใน และ ภายนอก